Ceník

Níže popsané údaje jsou orientační a zahrnují v sobě veškeré náklady spojené s vyhotovením kompletní "projekce na klíč", včetně zapracování případných požadavků a doplňků dotační politiky.


Zpracování PD - projekty do 500.000 Kč              

 10.000 Kč + 7-10% z celkové částky projektu


Zpracování PD - projekty nad 500.000 Kč

7-10% z celkové částky projektu


Studie proveditelnosti

10.000 Kč + 5.000 Kč-10.000 Kč za každou konkrétní zpracovávanou lokalitu


Posuzování provozní bezpečnosti stromů

3.000 Kč + 500 Kč/strom


Inventarizace zeleně

3.000 Kč + 50 Kč/strom


Biologické posouzení

5.000 Kč + individuální řešení