Náš krajinný impakt 

Obnova historických alejí, mezí, starých ovocných sadů, alejí okolo polních cest a obnova remízků.

Pro představu uvádíme jen několik typů realizací i projekcí, kterými se můžeme pochlubit.


2019 - Alej v Holominách

Alej v obci Jabloňov u Velkého Meziříčí tvoří téměř 200 ks alejových stromů. Těžiště je v javoru a lípě a to vše doplněno o ovocné druhy stromů - třešeň a jabloň - a o keřové segmenty.

Facha dobrá, na obci sedí lidé, kteří vědí, jak se krajině postavit čelem a udělat si ji o trochu lepší! Pro takové lidi se dělá více než dobře! Což je ostatně vidět i na výsledku.


2018 - Zahrada Toma Bombadila

Z realizací nám zbylo asi 120 ks různých sortimentů i druhů stromů. Obec Blížkovice nám poskytla pozemek a my jsme bez dotace, bez úřednického šimla vysadili hrušňový sad přecházející v remízek tvořený hustou výsadbou keřů i lesních dřevin. V zahradě, která je pojmenována dle postavy z Pána prstenů, najdete i moruše, jívy nebo třeba liliovníky. Vše ve spolupráci s obcí a dětmi z místní školy - na konec sezóny to byla pěkná injekce živé vody do, po všem tom administrativním boji, zkřehlých krajinářských žil. Na vrub obce šel jen materiál, krom sadebního. Byl to náš dar obci ale i sami sobě!  


2018 - Projekční činnost

  • Ovocný sad na bývalé zemědělské půdě
  • Doprovodnou vegetaci polní cesty
  • Obecní prostranství
  • Obnovu bývalého sadu
  • Ořezy a výsadby nových stromořadí v intravilánu obce

2018 - Návesní zeleň - Slavíkovice a Krnčice

Kácení a ořez stromů a výsadba původních druhů stromů. Včetně mobiliáře.


2018 - Protierozní dendrobariéry Břest

Obnova krajinné zeleně v rámci celého katastru obce Břest. 850 ks stromů, 1500 keřů - téměř 5 km alejí!


2017 - Stezka entů - Blížkovice

Projekce a realizace projektu aleje z jilmů habrolistých. Zapojené koruny v budoucnu vytvoří stromovou bránu.


2017 - Židlochovice

Realizace IV. etapy LBK Výhon - výsadba původních druhů lesnických tvarů dřevin.


2016 - Bačická oáza - Bačice, okres Třebíč

Obnova venkovské zeleně - v prostoru tzv. brownfieldu. Výsadba ovocných i lesnich dřevin a mozaiky keřů. Doplněno o občanské vybavení. 


2016 - Třešňová alej - Borotice,okres Znojmo

Obnova historické aleje třešní, doplněna o ořešáky, hrušně a keřové výsadby. Výsadba byla formou obecního setkání, kdy si občan či rodina mohla sama vysázet svůj strom.


2015 - Třebelovice a Smrček - návesní zeleň

Projekce a realizace zeleně v centru obcí. Výsadby původních českých stromů a keřů.


2015 - Babický sad - Babice u Třebíče

Projekce a realizace obnovy starého ovocného sadu. Ošetření původních stromů a doplnění sadu o nové výsadby krajových odrůd švestek, třešní a jabloní. 


2014 - LBK Barborka - Kroměříž

Projekce a realizace LBK Barborka v k.ú. Kroměříž. Kombinace lesních výsadeb s výsadbou ovocných stromů starých krajových odrůd vybraných ve spolupráci s místním pomologem.