Členové týmu


Ing. Petr Sedlák, PhD

ředitel společnosti

+420 723 331 461

sedlak@pamet-krajiny.cz


 • specialista na ekologii dřevin
 • aplikovaný výzkum exotických dřevin
 • zkušenosti z mezinárodních konferencí

Ing. Jan Deutscher, PhD

jednatel společnosti

+420 777 594 967

deutscher@pamet-krajiny.cz


 • hydrologie a ekologie krajiny
 • biotechnické aspekty vegetace
 • úzká spolupráce s AOPK ČR

Ing. Tomáš Vávra

jednatel společnosti

+420 777 656 983

vavra@pamet-krajiny.cz


 • praktikující zahradník
 • certifikovaný arboristaIng. Michal Bednář

projektant a vedoucí realizací

+420 731 939 559

bednar@pamet-krajiny.cz


 • zaměření na projekci v extravilánu
 • realizace výsadeb, technolog

Ing. Jakub Marek

projektant, arborista

+420 774 320 773

marek@pamet-krajiny.cz


 • specialista na arboristiku
 • návesní a obecní zeleň

Ing. Jiří Poušek

projektant, zahradník

+420 736 469 529  

pousek@pamet-krajiny.cz


 • návrhy zahradních úprav
 • realizace výsadeb, praktik

Sezóna 2020