Paměť krajiny, s.r.o.

Krajina - provází nás celý život. Proto my, krajinní inženýři, máme zájem o to, aby se krajina nestala jen pouhým výrobním faktorem, ale zůstala hrdým národním dědictvím poskytujícím lidem více než domov. 

To je naše práce, to je náš cíl.

Během projekční práce se opíráme o již 9leté zkušenosti z realizace různorodých projektů jak v intravilánu tak i ve volné krajině.

V současné době se zabýváme i možnými adaptacemi dřevinné vegetace na suché letní periody. Je pro stěžejní, aby nově projektovaná a realizovaná zeleň dobře odrůstala i v mnohdy extrémních podmínkách, zejména těch, panujících v současné době na jižní Moravě či v krajině Moravských úvalů.