Paměť krajiny, s.r.o.

Poskytujeme projekční a realizační služby v oblasti zakládání veřejné zeleně jak ve volné krajině tak i v intravilánu. Během projekční práce se opíráme 9leté zkušenosti z přímé realizace prvků.

Jelikož naše pole působnosti je především na jižní Moravě, jižním okraji Vysočiny v moravských úvalech, klademe velký zřetel na postupující sucho a snažíme se navrhovat takovou vegetaci, která obstojí i v nelehkých podmínkách současných let.