Paměť krajiny, s.r.o.

Krajina - provází nás celý život. Proto my, krajinní inženýři, máme zájem o to, aby se krajina nestala jen pouhým výrobním faktorem, ale zůstala hrdým národním dědictvím poskytujícím lidem více než domov. 

To je naše práce, to je náš cíl.

Během projekční práce se opíráme o 6leté zkušenosti z realizace různorodých projektů jak v intravilánu tak i ve volné krajině.

Bilance 2017

  • projektová činnost - 22
  • realizace - 10

Bilance 2016

  • projektová činnost - 9
  • realizace - 10