Projekce

 • obnova starých ovocných sadů
 • historické aleje
 • drobné krajinné prvky
 • biokoridory a biocentra
 • zeleň u dopravních staveb a vodních děl
 • odborné posudky
 • studie proveditelnosti
 • komplexni krajinářské řešení pro celý katastr obce

Realizace 

 • volná krajina
 • obnova starých alejí
 • venkovská sídelní zeleň
 • obnova parků
 • uliční stormořadí
 • pomníky
 • doprovodná zeleň

Při zpracování projektů se opíráme především o svoje více jak 9leté zkušenosti z oboru, čerpané zejména ze zkušeností z realizací více jak 100projektů. 

Působíme především v Jihomoravském, Zlínském, Pardubickém a Jihočeském kraji a na Vysočině.