Volná krajina

Projekce

Biocentrum Vlčetín

Stezka entů Blížkovice

Alej Jakuba Demla - Jabloňov

Protierozní dendrobariéry Břest


Realizace

Obnova třešňového sadu Cvrčovice

Biocentrum Lutopecny

Protierozní dendrobariéry Břest

Třešňová alej Kojatice

Biokoridor Barbořina

Intravilán

Projekce

Obnova návesní zeleně Mořice

Obecní park - Čelechovice na Hané

Park dětem -Budkov

Sídelní zeleň Kostelany

MŠ zahrada Tučín

Realizace

Revitalizace zámeckého parku Police

Obnova návesní zeleně Třebelovice

Sídelní zeleň Býšovec - Smrček

Bačická oáza

Tip na výlet do námi obrozené krajiny...?