Funkční krajina

Funkční krajina - ve své skutečné podobě je jediným cílem společnosti Paměť krajiny, s.r.o.

Náš přístup spočívá v podpoře krajinných funkcí pomocí zakládání polyfunkčních krajinných prvků. Při výběru vhodných lokalit vycházíme z analýzy území, kdy bereme v potaz veškeré důležité aspekty, jako jsou např. majetkoprávní vztahy, legislativní parametry, ale i erozní ohrožení, klimatické podmínky, rekreační potenciál, hospodářské využívání atd.

Volná krajina

Projekce

LBK a interakční prvky - Komárov u Mladějovic

Investor: obec Komárov; Investice: 6,5 mil. Kč; realizuje se

Studie krajinných úprav - Jaroměřice nad Rokytnou

Investor: Jaroměřice nad Rokytnou;  zrealizováno

RBC Lipina + krajinná zeleň

Investor: Město Holešov; Investice: 6,5 mil. Kč; zrealizováno

LBK 3 - Hájky - Obec Dřínov

Investor: Ing. Pavel Badanko; Investice: 2,5 mil. Kč; čeká na realizaci

Krajinná zeleň Babice u Rosic

Investor: Obec Babice; Investice: 2,2 mil. Kč; čeká na realizaci

Biocentrum Vlčetín

Investor: ŘVC ČR; Investice: 6 mil. Kč; čeká na realizaci

Stezka entů Blížkovice

Investor: Městys Blížkovice, Investice: 250 tis. Kč; ZREALIZOVÁNO

Alej Jakuba Demla - Jabloňov

Investor: Obec Jabloňov, Investice: 950 tis. Kč; čeká na realizaci  

Protierozní dendrobariéry Břest

Investor: Obec Břest, Investice: 2.150 tis. Kč; ZREALIZOVÁNO


Realizace

Oborné díly - krajinný sad

Investor: soukromý investor; Investice: 1,55 mil. Kč; Rok: 2020

Alej Jakuba Demla

Investor: Obec Jabloňov; Investice: 950 tis. Kč; Rok: 2020

Realizace krajinných prvků

Investor: Obec Lipina; Investice: 750 tis. Kč; Rok: 2020

RBC Lipina

Investor: Město Holešov; Investice: 1,5 mil. Kč; Rok: 2020

Obnova třešňového sadu Cvrčovice

Investor: Fyzická osoba; Investice: 850 tis. Kč; Rok: 2014

Biocentrum Lutopecny

Investor: Obec Lutopecny; Investice: 1.850 tis. Kč; Rok: 2013

Protierozní dendrobariéry Břest

Investor: Obec Břest; Investice: 2.150 tis. Kč; Rok: 2018-2021

Třešňová alej Kojatice

Investor: Obec Kojatice; Investice : 750 tis. Kč; Rok: 2017-2020

Biokoridor Barbořina

Investor: Město Kroměříž; Investice: 800 tis. Kč; Rok: 2013 

Intravilán

Projekce

Obnova návesní zeleně Mořice

Investor: Obec Mořice; Investice: 700 tis Kč; čeká na realizaci 

Obecní park - Čelechovice na Hané

Investor: Čelechovice n. H.; Investice: 750 tis Kč; zrealizováno  

Park dětem -Budkov

Investor: Obec Budkov; Investice: 240 tis Kč; ZREALIZOVÁNO 

Sídelní zeleň Kostelany

Investor: Obec Kostelany; Investice: 800 tis Kč; čeká na realizaci   

MŠ zahrada Tučín

Investor: Obec Tučín; Investice: 430 tis Kč; ZREALIZOVÁNO  


Realizace

Návesní zeleň - Bačice

Investor: obec Bačice; Investice: 550 tis. Kč; Rok: 2020


Obecní park - Čelechovice na Hané

Investor: Čelechovice n. H.; Investice: 750 tis Kč; Rok: 2021


Revitalizace zámeckého parku Police

Investor: Obec Police; Investice: 950 tis Kč; Rok: 2019

Obnova návesní zeleně Třebelovice

Investor: Obec Třebelovice; Investice: 280 tis Kč; Rok: 2016

Sídelní zeleň Býšovec - Smrček

Investor: Obec Býšovec-Smrček; Investice: 330 tis Kč; Rok: 2016 

Bačická oáza

Investor: Obec Bačice; Investice: 220 tis Kč; Rok: 2016 

Tip na výlet do námi obrozené krajiny...?