Efektivní krajinný management

"Nediskutujeme o krajině, tvoříme ji."

Projekční činnost


 • Obnova krajinných prvků
 • Analýza katastrálních území
 • Komplexní krajinářská řešení
 • Návesní zeleň 
 • Realizační činnost


 • Realizace ve volné krajině
 • Arboristické práce
 • Údržba zeleně
 • Krajinná analýza - nalezení míst pro okamžité výsadby 

  SOFISTIKOVANÁ KRAJINÁŘSKÁ ŘEŠENÍ


  VOLBA DŘEVIN V SOULADU SE ZMĚNOU KLIMATU


  10 LET ZKUŠENOSTÍ  Z PRAXE 

  I EXPERIMENTÁLNÍHO VÝZKUMU


  Vytváříme v krajině místa abyste se do ní mohli znovu zamilovat.

  ...řekli o nás...


  Doc. Ing. Petr Kupec, PhD

  Vedoucí ústavu na LDF MENDELU Brno

  "...podle mých zkušeností, jen výjimečně slouží paměť tak dobře, jako Paměť krajiny, s.r.o...."

  Bc. Šárka Ježková

  starostka obce Blížkovice

  "Chlapi mají zajímavé nápady a hlavně tah na bránu - krajinu."

  Ing. Josef Dvořák

  starosta obce Jabloňov

  "Česká krajina potřebuje více lidí, kteří za ní budou kopat."

  S námi budou u vás nové stromy růst do roka a dne...


  Projektové dokumentace vznikají v souladu s platnou legislativou a s požadavky různých dotačních titulů, protože jen tak je zaručeno financování - tedy fyzická realizace. Ta je naším hlavním cílem.

  • OPŽP - Operační program životní prostředí
  • PPK - Program Péče o Krajinu
  • SFŽP - dotace ze státního fondu ŽP
  • jiné...

  Výzkumná činnost

  Dlouhodobě spolupracujeme s Mendelovou univerzitou v Brně a využíváme aktuálních vědeckých poznatků o fungování dřevin a krajiny obecně. Naše projekty jsou inovativní v mnoha ohledech:

 • Aplikace nejnovějších přístupů a technologií
 • Zapojení řešených lokalit do výzkumných projektů
 • Využití moderních analytických nástrojů pro studium krajiny
 •