Projekční činnost


 • Obnova krajinných prvků
 • Analýza katastrálních území
 • Komplexní krajinářská řešení
 • Návesní zeleň 
 • Realizační činnost


 • Realizace ve volné krajině
 • Arboristické práce
 • Údržba zeleně
 • Funkční krajina ve své skutečné podobě je naším jediným cílem.

  SOFISTIKOVANÁ KRAJINÁŘSKÁ ŘEŠENÍ


  VOLBA DŘEVIN V SOULADU SE ZMĚNOU KLIMATU


  10 LET ZKUŠENOSTÍ  Z PRAXE 

  I EXPERIMENTÁLNÍHO VÝZKUMU


  Vytváříme v krajině místa abyste se do ní mohli znovu zamilovat.

  Doc. Ing. Petr Kupec, PhD

  Vedoucí ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny - LDF MENDELU Brno

  "...podle mých zkušeností, jen výjimečně slouží paměť tak dobře, jako Paměť krajiny, s.r.o...."

  Bc. Šárka Ježková

  starostka obce Blížkovice

  "Chlapi mají zajímavé nápady a hlavně tah na bránu - krajinu."

  Ing. Josef Dvořák

  starosta obce Jabloňov

  "Česká krajina potřebuje více lidí, kteří za ní budou kopat."

  Do roka a do dne...


  Projektové dokumentace vznikají v souladu s platnou legislativou a s požadavky různých dotačních titulů, protože jen tak je zaručeno financování - tedy fyzická realizace. Ta je naším hlavním cílem.

  • OPŽP - Operační program životní prostředí
  • PPK - Program Péče o Krajinu
  • SFŽP - dotace ze státního fondu ŽP
  • jiné...

  Výzkumná činnost

  Dlouhodobě spolupracujeme s Mendelovou univerzitou v Brně a využíváme aktuálních vědeckých poznatků o fungování dřevin a krajiny obecně. Naše projekty jsou inovativní v mnoha ohledech:

 • Aplikace nejnovějších přístupů a technologií
 • Zapojení řešených lokalit do výzkumných projektů
 • Využití moderních analytických nástrojů pro studium krajiny
 •