Tým


Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

jednatel a ředitel společnosti

+420 723 331 461

sedlak@pamet-krajiny.cz


specialista na ekologii dřevin, aplikovaný výzkum exotických dřevin, zkušenosti z mezinárodních konferencí

Ing. Jan Deutscher, Ph.D.

jednatel společnosti

+420 777 594 967

deutscher@pamet-krajiny.cz


hydrologie a ekologie krajiny, biotechnické aspekty vegetace, úzká spolupráce s AOPK ČR

Ing. Tomáš Vávra

jednatel společnosti

+420 777 656 983

vavra@pamet-krajiny.cz


praktikující zahradník, certifikovaný arborista

Ing. Michal Bednář

projektant a vedoucí realizací

+420 731 939 559

bednar@pamet-krajiny.cz


zaměření na projekci v extravilánu, realizace výsadeb

Ing. Jakub Marek

projektant, arborista

+420 774 320 773

marek@pamet-krajiny.cz


specialista na arboristiku, návesní a obecní zeleň

Fotopříběh