Dotační sázení

Z dotací a grantů může obec pokrýt velkou část nákladů na projektovou dokumentaci i fyzickou realizaci projektů pro zadržování vody v krajině.

Navrhneme vám efektivní a prakticky realizovatelné řešení proti suchu a klimatické změně a poradíme vám, jak získat dotaci

Krajinný expert

Kombinujeme moderní vědecké metody s tradičními postupy, což společně krásně funguje. Začneme krátkým setkáním, kde nám řeknete všechno, co vás trápí a zajímá. My pak vypustíme náš špionážní dron, prozkoumáme území a mapy, prohlédneme si druhovou skladbu rostlin, zkrátka změříme a zjistíme, co půjde.
Na těchto datech pak založíme návrh vhodných lokalit (parcel) pro krajinářská opatření. Získáte tak portfolium opatření pro dlouhodobý vývoj krajiny tím správným směrem. Jejich realizace může probíhat etapově, jak bude chuť, čas a peníze. O realizaci vybraných opatření se pak můžeme i sami postarat.
Zároveň je možné navrhnout plán každoroční péče o stávající krajinné prvky (kosení travních porostů, zapěstování mladých výsadeb, periodické kontroly starších porostů apod.) 


Studie proveditelnosti


Expertní znalosti mají být aplikovatelné do praxe. Bez realizace zůstávájí opatření proti suchu a pro zlepšení životního prostředí na půl cesty. Teorii ovládáme, ale víme, že klient potřebuje vidět reálný výsledek.

  • Koncepční dokument platný 10 a více let
  • Analýza krajinných struktur
  • Lokalizace možných výsadeb
  • Zásobník realných míst pro výsadbu 

Dendrologický průzkum

Podrobně prohlédneme dřeviny na vybraném území, provedeme jejich inventarizaci a zjistíme, jak se mají. 

Dostanete od nás přehled inventarizačních hodnot a dendrologických dat (taxon, výška, průměry kmenů, stáří, vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost a další, dle platných arboristických standardů). Součástí je také doporučení pro případné pěstební zásahy.