3 kroky jak správně pečovat o extensivní sad

23.03.2022

V dnešním tématu bych se chtěl věnovat problematice údržeb nově založených vegetačních struktur, konkrétně sadů. Chtěl bych popsat povýsadbovou péči z hlediska potřeb daného společenstva, četnost zásahů, finanční náročnost a úskalí jednotlivých zásahů.

Sady jsou nám jako firmě hodně blízké a byly našimi prvními většími realizačními projekty, ve kterých jsme se našli.

Dnes tedy podrobněji proberu naše krajinné extenzivní sady. Jejich funkce dalece přesahuje produkci ovoce. Jde převážně o plochy, které byly využívány k produkci sena či pastvě. V dnešní době se plochy osévají druhově bohatými květnatými směsmi.

Při realizaci managementu je důležité vnímat projevy samotné přírody a pozitivně je na lokalitě podporovat, vnímat sad jako biologicky nejpestřejší biotop a nechat ho zpřístupněný pro co možno největší množství živočišných a rostlinných druhů a svým konáním je neničit. Toto je hlavní myšlenka správného managementu.

Autor: Ing. Tomáš Vávra