Jak vypadá práce krajináře?

18.05.2022
Práce se někdy protáhnou i do hluboké noci.
Práce se někdy protáhnou i do hluboké noci.

Víte, co si pod pojmem krajinář představit?

Všichni teď určitě říkáte ano, ale z vlastní zkušenosti vím, že spousta lidí má i velice mylnou představu. Nikdo z nás opravdu nechodil do kurzu krajinomalby, ani do zahrádkářského spolku, ani se neživíme poradenstvím v problematice mšic na rajčatech.

Krajinář se zabývá celou problematikou komplexní péče o krajinu. Když se mě při studiích všichni ptali, co ze mě bude, tak jsem naivně a romanticky odpovídal, že když se rozhlédnete mimo zástavbu kolem sebe, tak to všechno budu tvořit a mít na starosti.

Rád bych Vám s troškou nadsázky popsal náš pracovní den. Naše ne už tak mladá, ale stále dynamicky se rozvíjející firma se zabývá jak projekční, tak i realizační částí. Naše pracovní náplň je tak velice rozmanitá, od práce v kanceláři po sázení stromů.


Část I. přípravná, administrativní v kanceláří - "na dílně"

Jakmile ráno vstaneme, už se všichni moc těšíme do kanceláře na ostatní kolegy. Jsme totiž všichni dobří přátelé a sedli jsme si jak na profesní, tak i lidské vlně. Příjemné pracovní prostředí doplňuje i naše velice hezká kancelář s výhledem do zahrady. Někteří z nás se ještě před příchodem do kanceláře staví do pekárny u Balabána na dva, podle nálady, až tři chlebíčky mix.

"Dílna".
"Dílna".

A co tedy v té pěkné kanceláři vlastně děláme?

Začneme ranní poradou, kde si především řekneme organizační věci a rozdělíme si úkoly. Při té příležitosti si projdeme naše tabule, které jsou celé popsány názvy připravovaných zakázek.

A pak všichni ke "strojům" a tvoříme:

  • výkresové návrhy výsadeb
  • projektové dokumentace, rozpočty
  • dendrologické posudky
  • biologická hodnocení
  • studie
  • komunikaci se zákazníky a úřady
  • nedílnou součástí jsou i administrativní kroky potřebné k chodu firmy, že jich není zrovna málo

Jakmile přijde čas oběda je na stole jediné téma, a to polední menu U Zlaté Konve. Po obědě je samozřejmě velice těžké se vracet k pracovnímu tempu v dopoledních hodinách. Ale netrvá to dlouho a už zase všichni ke "strojům" a tvoříme. Po pracovní době se kolikrát ještě nemáme dost, a tak jdeme diskutovat ještě někam k pivu.

Část II. realizační v terénu - "na montáži"

Realizační den krajináře ve firmě Paměť krajiny začíná již brzy ráno v 6:30 u našeho skladu v areálu Královopolské strojírny. Zde ve stylu hasičského výjezdu vybavíme auta pracovním nářadím a materiálem potřebným k výsadbě. Naše většinou velice plně naložené alegorické vozy různých, především francouzských značek, vyráží vstříc výsadbovému dobrodružství do některého z koutu naší krajiny. Při příjezdu na lokalitu proběhne krátké seznámení s projektovým záměrem, úlitba bohům (vylije se trocha piva na zem do rodné hroudy) a jde se na věc. Náš dlouhodobě neměnný a velice dobře odborně proškolený pracovní tým se dá do práce tak, že příměr "na montáži" není tak úplně mimo, při pohledu na organizaci výsadbových prací.

Při takovéto práci člověku pěkně vyhládne. Ale co uprostřed polí ve volné krajině?

Polední pauza v poli.
Polední pauza v poli.

Není nad stravovací hody přímo v terénu, takovou romantiku si užívá i ten největší labužník a gurmán. Po obědovém rozjímání se sice každý rozsedí, ale vidina brzkého návratu v 18:00 domů, někdy i později, každého popožene opět do intenzivní práce.

Cesta domů bývá už většinou kvůli celodenní únavě velice tichá. "Neřidiči" to buď okamžitě zalomí, nebo se zamyšleným pohledem sledují okolní krajinu z okna. Při dojezdu na základu už všichni doufají, že se alegorické vozy vyloží samy. V realizační sezóně se takový dlouhý den střídá jeden za druhým, než jsou všechny stromy v zemi.

Stepní krajina - máme si zvykat?
Stepní krajina - máme si zvykat?

Doufám, že tímto stručným popisem dne krajináře jste si mohli udělat obrázek o tom, jak je tato práce velice zajímavá a pestrá, ale také dosti náročná. Podstatným faktorem je pracovní prostředí a kolektiv, který z této práce často dělá romantickou záležitost s příjemným pocitem z práce a odkazem do budoucna.

Ing. Michal Bednář

kvalitář