Jarní střih ovocných stromů

27.01.2022
Třešňový sad. Cvrčovice. Foto. Autor.
Třešňový sad. Cvrčovice. Foto. Autor.

text: Jakub Marek

Blíží se jaro a to s sebou přináší tradiční fenomén - střih ovocných stromů. Rád bych se tomuto tématu věnoval v dnešním díle svého Arblogu. Po pravdě střih ovocných stromů patří mezi arboristy k méně oblíbeným činnostem. Přitom právě ovocným stromům by měli být arboristé vděčni, protože téměř každý člověk ví, že by se měly ovocné stromy ořezávat. Ví to i ti, kteří se diví, proč by se měly ořezávat i jiné stromy. Setkávám se s tím, že "ovocné stromy dřív stříhal děda, ale já nevím, jak na to". Proto jsem se rozhodl připravit několik jednoduchých kroků, jak si ostříhat své stromy svépomocí.

O tomto tématu bylo napsáno už mnoho. Existuje spousta knih, receptářů i článků, jak by se to mělo dělat správně. Přístupy ke střihu ovocných stromů jsou různé. Někdo chce hodně ovoce, někdo velký strom, někdo malý strom. Následující řádky popisují spíše krajinářský a extenzivní střih ovocných stromů.


Terminál je šéf stromu

O tom jsem se zmínil již v předchozím díle. V tomto se liší právě můj krajinný pohled na střih. Nejsem fanouškem širokých trychtýřovitých korun, protože se zkrátka ve stáří rozlámou. Zastávám názor, že strom by měl být strom, včetně kořenů, kmene, koruny i jejího vrcholu. Když ustřihnu terminál, začne výrazný růst výhonů (vlků, chcete-li). To je známý pohled - koruna plná výhonů směřujících vzhůru. Jak už víme z minula, sekundární výhony vznikají po odstranění větve (tedy uříznu větev a vitální strom si bude chtít nahradit ztracenou listovou plochu novými výhony).

Slunce v koruně

Ořez ovocných stromů. Foto. Autor.
Ořez ovocných stromů. Foto. Autor.

Ovoce potřebuje sluníčko, to je jasná věc. Proto musím zajistit, aby koruna nebyla přehoustlá a sluneční paprsky se dostaly do co největší části koruny. Toho je snadné dosáhnout u trychtýřovitých korun, lze to však udělat i u tvaru pěstovaného na terminál.

Co bych měl ustříhnout

Začnu tím, že se podívám na nejvyšší výhon stromu (měl by být ideálně uprostřed koruny). Tento terminální výhon nechám a podřídím mu všechny ostatní (tedy odstraním nebo zkrátím). Dále ustřihnu dlouhé výhony, které konkurují terminálu; výhony, které rostou směrem do koruny a zahustily by ji (bránily by sluníčku); výhony, které se kříží a vzájemně si konkurují; větve, které jsou suché, zlomené a podobně.

Co bych měl zakrátit

Pozor, častá chyba je, že se odstraní všechny výhony a příští rok je to úplně stejná situace, zase přehoustlá koruna. Proto je potřeba některé výhony nechat a zkrátit je na třetinu. Po dokončení řezu by měla v koruně zůstat maximálně čtvrtina původních a o dvě třetiny zakrácených výhonů. Při zkracování vždy stříhat kolmo na větvičku, nad pupenem směřujícím ven z koruny.

Co bych neměl ustříhnout

To, co od ovocného stromu vždy očekávám, je hlavně ovoce. Proto bych neměl ustřihnout plodonosné dřevo. Spousta lidí se tohoto termínu obává, ale není to tak těžké v koruně poznat. Jsou to většinou takové malé zakrslé větvičky, které mají jiný charakter oproti zbytku větvení, viz obrázek. A potom bych ještě neměl ustřihnout terminál (ale to už víme).

https://hostetin.veronica.cz/sites/default/files/ovoc/Hostetin_rez.pdf

Termín řezu

Kdy je tedy ideální se pustit do stříhání ovocných stromků - zde platí prastará dědovská rada: "když sadaře nezebou ruce!" Tedy nejlépe v předjaří, než se stromy úplně pustí do velké vegetace, a zároveň už nehrozí velké mrazy, aby nedošlo k vymrzání střihem vzniklých ran. Toto platí pro jádroviny (jablka, hrušky). Peckoviny jsou přece jenom více náchylné na mrazíky, s těmi radši počkat až do vegetace.

Opakování

Když se pustím do střihu dlouhodobě zanedbaného stromu, trvá to třeba tři roky, než se koruna opět stabilizuje, nebude plná vlků a bude pěkně plodit. Proto je nutné vytrvat a opakovat řez. Za to se můžeme těšit na perspektivní strom, který nás potěší spoustou sladkého ovoce (kromě odrůdy jablek "Zvonkové" - ta je děsně kyselá).

Nářadí

Tímto bodem jsem měl možná začít. K řezu ovocných stromů je třeba mít ostré zahradnické nůžky a ostrou pilku. Tupé nářadí neodvede dobrou práci a může docházet k nechtěným poškozením. U větších stromů je vhodný žebřík. Případně se do vyšších částí koruny dá dostat teleskopickou pilkou nebo nůžkami, kterým se v arboristice bůhvíproč říká pinoha a houseník.

Ořez hrušně. Foto. Autor.
Ořez hrušně. Foto. Autor.


Tolik k návodu, jak na to. Pokud byste si stále nebyli jisti, zavolejte a poradíme.