Remíz - pečovat či nepečovat?

16.11.2021

Téměř na každém setkání se s investorem bavíme o založení remízu a jeho následné údržbě. Většinou má realizační firma na následnou péči 3 roky a pak by se o remíz, tedy dřevinnou vegetaci ve volné krajině, měla "starat" obec sama.

V erudovaných kruzích se remíz definuje jako krajinný prvek s autoregulační schopností. To znamená, že se dokáže o sebe "postarat" sám. Příroda to tak totiž dělá už pěkných pár milionů let.


Příroda není zahrada u domu

Hodně lidí se chce o krajinu starat stejně jako o zahradu. Sekat minimálně jednou za měsíc, upravovat, stříhat stromy, hned jak mají trochu delší větve, aby nebyly moc vysoké a neměly moc listí. Hlavně pak počítají náklady na to, co bude údržba stát a kdo se jí bude věnovat. Není divu. Kdyby se měli starat o každou píď svého katastru, nebylo by to levné. Ale je zde dobrá zpráva, nemusí tomu tak být.


Zóna přírodního chaosu

Volná krajina, od které očekáváme rozličné zejména neprodukční funkce, nepotřebuje žádné zásahy. Zejména proto, aby zde mohly prosperovat druhy (třeba i ty, které jsme původně nevysadili), které v daném klimatu a na daném místě prosperovat mají. Nic nepodpoří stabilitu krajiny více.


Biodiverzita a přizpůsobivost

Stabilita krajiny je do jisté míry funkcí její diverzity. Čím pestřejší krajina je, tím lépe je schopna nepoddávat se nepříznivým vlivům, které na ní působí. Přizpůsobuje se.

Pokud budeme neustále do remízu, jakožto struktur ve volné krajině, zasahovat, zpomalíme nebo zcela znemožníme jeho přirozený vývoj a tedy i jeho adaptaci na vlivy prostředí.Není vlastně ani v naší moci (ani v moci samospráv) mít vše v katastru pod absolutní kontrolou. Naopak, remíz, případně jiné struktury ve volné krajině, na tuto nepéči vyloženě čekají.


citát: Remíz je krajinný prvek s autoregulační schopností.


CTA (výzva k akci): Jak je na tom vaše obec? Plánujete péči o krajinné prvky nebo je necháváte svému osudu? Potřebujete s jejich založením pomoci? Rádi vám navrhneme nejlepší řešení. Ozvěte se nám.


Petr Sedlák, Paměť krajiny, s.r.o.