Aktuálně

Téměř na každém setkání se s investorem bavíme o založení remízu a jeho následné údržbě. Většinou má realizační firma na následnou péči 3 roky a pak by se o remíz, tedy dřevinnou vegetaci ve volné krajině, měla "starat" obec sama.